ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"

22 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 514 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจิอมบึง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
          ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญนักวิจัย นักวิขาการ อาจารย์นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถสส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ (template) ในการส่งบทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/ และ http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032 720 536 - 543 ต่อ 1079-1084 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 1358 8386 ลิงก์เพิ่มเติม : http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/
แชร์ข่าวนี้บน facebook