ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Translation, Education and Technology"

01 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 359 ครั้ง
          ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดย Guangxi University (GX) / Tsinghua University ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๘ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบูรณาการในเชิงนวัตกรรม ด้านภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี เข้ากันกับวิชาด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและที่ผู้สนใจ โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย

เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pit.ac.th


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.pit.ac.th/?p=5623
แชร์ข่าวนี้บน facebook