ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

18 มิถุนายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 461 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดประกาศตามลิงก์ด้านล่างลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/files/notice/ann_584_18-06-2562.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook