ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 669 ครั้ง
          ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส่งกลับมา สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ
          
          ดาวน์โหลดเอกสาร
               - กรอบโครงการ "โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น"
               - แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แชร์ข่าวนี้บน facebook