ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดจ้างและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

23 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 585 ครั้ง
          ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการลูกจ้างและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
          ดังนั้นเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 โดยให้แจ้งความประสงค์ให้สำนักงานส่งเสริงการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 Email : ab@hotmail.comลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/3nFMUi
แชร์ข่าวนี้บน facebook