ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

01 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 531 ครั้ง
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร


ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook