ข่าวประชาสัมพันธ์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

09 พฤศจิกายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 528 ครั้ง
ดาวน์โหลด ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566
แชร์ข่าวนี้บน facebook