ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9

02 ตุลาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 666 ครั้ง
          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะจัดการประชุมสหวิชาการระดับชาติ 9th TNI Academic Conference (TNIAC2023) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 
          การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การประชุมในครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคม ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section นอกจากนี้ บทความดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ใน “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” (TCI กลุ่มที่ 1) และ "วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” (TCI กลุ่มที่ 2) รายละเอียดการประชุม TNAC2023 ดูได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ

จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

 

               การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2023 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้นบทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

กำหนดการส่งบทความและการลงทะเบียน

  หมดเขตการรับบทความ : 28 ธันวาคม 2565
  แจ้งผลการประเมินบทความ : 27 มกราคม 2566
  วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
  การลงทะเบียนล่วงหน้า : 27 มกราคม - 8 มีนาคม 2566 
  การลงทะเบียนปกติ : 9 - 31 มีนาคม 2566 
  วันประชุมวิชาการ : 18 - 19 พฤษภาคม 2566
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook