ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ SEA-STEM

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 527 ครั้ง
 

The IMT-GT Uninet network, established in 1996 by several universities from Indonesia, Malaysia and Thailand with agendas to develop STEM in these countries through various activities including the annual SEA-STEM International Conference (SEA-STEM). 

This conference provides an opportunity for educators, academics, scientists, researchers, engineers, teachers and those related to share knowledge and experiences in the learning and teaching of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) to empower the quality of education around the world.

This year, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia (UMT) through the STEM Foundation Center (PASTEM) has been selected to host the 3rd Southeast Asian Science, Technology, Engineering and Mathematics International Conference & Workshop (SEA-STEM 2022) with the trending theme “Shaping Creative and Innovative Futures in STEM” 

 

 

 

For any inquiries, kindly contact us by email:

3rdseastem2022@umt.edu.my

 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://seastem.umt.edu.my
แชร์ข่าวนี้บน facebook