ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน

27 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 781 ครั้ง
          ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน เพื่อค้นหานวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลแนวคิดหรือผลงานให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในโอกาสการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี ซึ่งรับสมัครจากบุคคล คณะบุคคล หมู่บ้านหรือชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cddinnovation@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

          กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผู้สนใจจัดส่งผลงานนวัตกรรม งานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและขยายผลแนวคิดหรือผลงานในการพัฒนาชุมชน กับกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป รายละเอียดการรับสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยดาวน์โหลดได้จาก URL : http://bitly.wa/sjYp
แชร์ข่าวนี้บน facebook