ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะนักวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมงานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและขยะ

19 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 26 ครั้ง
          รองศาสตราจารย์  ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะนักวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมงานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและขยะ 
ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ 2563  ในโครงการวิจัย การจำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัด พิษณุโลก วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล

          ภาพข่าวเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rdiPSRU&set=a.5493181594059280
          แชร์ข่าวนี้บน facebook