ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

08 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 112 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แชร์ข่าวนี้บน facebook