ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

06 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 41 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง และคณะผู้ร่วมวิจัย  ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
แชร์ข่าวนี้บน facebook