ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “สิทธิเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA"

26 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 717 ครั้ง
          ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “สิทธิเจ้าของ ข้อมูลตามกฎหมาย PDPA” เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act (B.E.2562) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “สิทธิเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA โดยสามารถตอบโหลดได้จากลิ้งค์ https://bit.ly/PDPA1
แชร์ข่าวนี้บน facebook