ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยภายใน ส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

23 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 216 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยภายใน ส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น โดยสามารถส่งแบบฟอร์มได้ที่ eMail : researchpsru@psru.ac.th รายละเอียดประเภทรางวัลและดาวน์โหลดเอกสารแนบ ตามภาพ
แชร์ข่าวนี้บน facebook