ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา แนะนำหนังสือน่าอ่าน “การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ.2540-2563 : พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้ง และประชาธิปไตยไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

07 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 765 ครั้ง
          หนังสือ “การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ.2540-2563 : พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้ง และประชาธิปไตยไทย” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองไทยร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2563 โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความขัดแย้งในสังคมไทยที่สะท้อนปัญหาของการเมืองไทย การพัฒนาประชาธิปไตย และอำนาจความชอบธรรมของรัฐไทยปัจจุบัน รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นเรื่องของการเมืองในฐานะชีวิตประจำวัน (the politics of everyday life) คุณค่าและสำนึกทางการเมืองใหม่ของผู้คนที่หลากหลาย
แชร์ข่าวนี้บน facebook