ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือน่าอ่าน "ดัชนีน้ำตาล : หลักการและการประยุกต์ใช้" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

03 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 929 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์ ดร คงศักดิ์  ศรีแก้ว ที่ผ่านการเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “ระดับศาสตราจารย์”ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 189(3/2565) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแนะนำหนังสือที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยด้านน้ำตาล  คือ หนังสือ “ดัชนีน้ำตาล: หลักการและการประยุกต์ใช้” จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนีน้ำตาล การวิเคราะห์หาค่าดัชนีน้ำตาล และแนวทางการนำค่าดัชนีน้ำตาลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีค่าดัชนีน้ำตาลลดต่ำลง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารคาร์โบไฮเดรต คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคาร์โบไฮเดรตใหม่ ๆ โดยอาศัยหลักการของค่าดัชนีน้ำตาล ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
แชร์ข่าวนี้บน facebook