ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลงานการวิจัยคุณภาพในฐานข้อมูลของ Nature Index ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 10 สถาบันไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences)

02 กุมภาพันธ์ 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 315 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีผลงานการวิจัยคุณภาพในฐานข้อมูลของ Nature Index ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 10 สถาบันไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences)
 แชร์ข่าวนี้บน facebook