ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่านที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus และ Web of Science 2021

20 มกราคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 386 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่านที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus และ Web of Science 2021 ตาม Qr Code ด้านบน โดยหากท่านมีข้อสงสัยสามารถแจ้งได้ที่ คุณรัตนา นาคสิงห์ งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 094-0659012 หรือห้องงานวิจัย บริเวณชั้น 1  อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
แชร์ข่าวนี้บน facebook