ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

30 พฤศจิกายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 346 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook