ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วม การประชุมรับฟังกรอบทิศทางการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 167 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วม การประชุมรับฟังกรอบทิศทางการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30-11.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน Qr Code หรือ https://zoom.us/j/98572892471?pwd=YytvZS9IU253T2RoU2U1MjJ6TWwrUT09  Meeting ID: 985 7289 2471  Passcode: 341105

          โดยนักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังกรอบทิศทางการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlsBXBD2L_a0XLZuimcBJKCDdYWAqAxmanH_GFIMOR7m5jUQ/viewform
 แชร์ข่าวนี้บน facebook