ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งช่องทางการเข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1 ผ่านทาง Zoom

07 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 39 ครั้ง
แจ้งช่องทางการเข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1 ผ่านทาง Zoom

ช่วงเช้า เวลา 09:00 - 12:00 น.
Meeting ID: 963 2135 3086
ช่วงบ่าย เวลา 13:30 - 17:00 น.
ห้องที่ 1 (SROI for All) 
963 2135 3086
ห้องที่ 2 (SROI on Advanced Technologies) 
952 6734 5678
ห้องที่ 3 (Community-based SROI)
985 2563 4260
ทั้งนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สกสว.
และ YouTube ช่อง Thailand Science Research and Innovation

 แชร์ข่าวนี้บน facebook