ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม

07 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 39 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547
** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **
ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล research.eng.chula@gmail.com
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)แชร์ข่าวนี้บน facebook