ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ

31 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 526 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังต่อไปนี้
               1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 แชร์ข่าวนี้บน facebook