ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่าน ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus)

17 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 119 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook