ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย

15 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 45 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้บน facebook