ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ การระบาดของโรคโควิด-19

15 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 56 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้บน facebook