ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

08 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 57 ครั้ง
 
 
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งราชบัณฑิตยสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวข้อ การจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal" ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ (Online) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
 
          เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุม
          เวลา 09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal
          เวลา 10.30 - 11.30 น.การบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ต้องวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไร และอย่างไร ?
          เวลา 11.30 - 12.30 น. การบรรยายพิเศษ คุณแซม บลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงศรีฟินโนเวต จํากัด เป็นองค์ประกบรรยายเรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทย
 
          ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าหัวข้อการบรรยายทั้ง 3 เรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาในอนาคต และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับอนาคตทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมสมัยใหม่ และ Startup ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ไปยัง ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ID: 584 926 8562 Passcode: npru13 หรือผ่านทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/100003177393391/videos/552998239398537/ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdi.npru
แชร์ข่าวนี้บน facebook