ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

30 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 293 ครั้ง          ประชาสัมพันธ์วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
และขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จึงขอเปลี่ยนเป็น LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT JOURNAL

ประกาศ 
- ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)
รายละเอียด : https://tci-thailand.org/?p=6373
- ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : https://tci-thailand.org/?p=6479แชร์ข่าวนี้บน facebook