ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณณภัทร์ เจริญพานิช

23 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 123 ครั้ง


 
 
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณณภัทร์ เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 จากวิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น ด้านการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
 แชร์ข่าวนี้บน facebook