ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

11 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 147 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม "นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานนิทรรศการในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Facebook live เพจสถาบันวิจัยและพัฒนา ในงานประกอบด้วย
          - นิทรรศการนักวิจัยดีเด่น งานยกย่องเชิดชูเกียรติและงานราชภัฏวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          - การจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
          - นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
แชร์ข่าวนี้บน facebook