ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่มีผลงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

05 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 419 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook