ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

31 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 208 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โจทย์ "แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก"  ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ขยายระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/ahHLKn2zBTgpgPd2A
แชร์ข่าวนี้บน facebook