ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)

29 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 286 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ "นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล" เจ้าหน้าที่ด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)"  โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ตามประกาศคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

          
 แชร์ข่าวนี้บน facebook