ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T HACKATHON 2021

13 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 394 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T HACKATHON 2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
          ภายใต้โจทย์  "แนวทางแก้ปัญาหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้
               1. Creative Economy
               2.Technology/Health Care
               3.Circular Economy
               4.Art and Culture
          โดย สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
 
          Link การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน shorturl.at/egjV4
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 055-267038

แชร์ข่าวนี้บน facebook