ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม"

30 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 306 ครั้ง
ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม"
---------------------------
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2564 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
---------------------------
การนำเสนอ แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
>>ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
>>ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
>>ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
>>ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society
 
-----------------------------
เปิดรับสมัครออนไลน์ (กรณีศึกษา) 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 
 
ลงทะเบียน {ส่งกรณีศึกษา} ได้ที่ลิงค์ 
-----------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th/ 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th
Line@ : @asp2020แชร์ข่าวนี้บน facebook