ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการรปะชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

29 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 121 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการจัดสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ google meet
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2021 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-160-1343 ต่อ 14
แชร์ข่าวนี้บน facebook