ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

25 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 31 ครั้ง
          เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันพุธที่ 28 เม.ย. 14.00-16.00 น.  ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งานสัมมนาหัวข้อที่ 3 ในโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยกองบริหารการวิจัย มธ. https://www.facebook.com/turesearchpage
แชร์ข่าวนี้บน facebook