ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

23 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 66 ครั้ง


 
แชร์ข่าวนี้บน facebook