ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

20 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 183 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่  9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกด้วยนวัตกรรมกล้วยบนรากฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
แชร์ข่าวนี้บน facebook