ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17

18 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 75 ครั้ง


          ด้วยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การนี้คณะผู้จัดงานฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

          เอกสารแนบ
               - รายละเอียดโครงการ
               - กำหนดการ
               - ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
               - ใบสมัครร่วมศึกษาดูงาน
               - ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการลิงก์เพิ่มเติม : http://seed.or.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook