ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานบริการวิชาการ ขอเชิญชมสื่อ "การสอนการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

18 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 33 ครั้ง
    สื่อวิดีโอสอนการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้บริการวิชาการในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อถ่ายทอดองค์ความรู้่จากสำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในชุมชนตำบลวังไม้ขอนเอง
    จากสถานการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เปลี่ยนจากการนำประชาชนและนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ มาเป็นการจัดส่งอุปกรณ์ให้และเรียนรู้วิธีการแปรรูปผ่านคลิปวิดีโอนี้
    ในเพลย์ลิสประกอบด้วย การสอนการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้จำนวน 7 คลิป ได้แก่ การทำกระดาษรีไซเคิล ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สมุดทำมือแบบญี่ปุ่นจากการดาษรีไซเคิล e-co print  สบู่กาแฟสครับ สร้างมูลค่าให้ก้อนหิน และกระป๋องนมมีค่า โดยหวังว่าสื่อวิดีโอนี้จะสามารถสร้างแรงบรรดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอบตัวให้สามารถสร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้แก่ท่านผู้สนใจต่อไป
 
เข้าชมวีดิโอ : https://qrgo.page.link/24vtKแชร์ข่าวนี้บน facebook