ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ

05 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 145 ครั้ง
          ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/oaril
แชร์ข่าวนี้บน facebook