ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศสารลาดกระบัง"

05 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 57 ครั้ง
          ด้วย งานวิจัยและนวัตกรรม(ส่วนงานวิศวสารลาดกระบัง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวสารลาดกระบัง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej หรือโทรศัพท์ 0-2329-8317 ต่อ 3465 หรือ E-mail : kmitl.jnl@gmail.com
แชร์ข่าวนี้บน facebook