ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)

01 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 129 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)
 
หัวข้อที่เปิดรับ
     1. Health and Wellness tourism
     2. ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/1sIgWlZCp4ps2_1f0mtwXxXdLmpf-DYHXy7fu1ujjN-E/editแชร์ข่าวนี้บน facebook