ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม

18 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 131 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้สามารถส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook