ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Techhnolgy and Engineering journal (STEJ)

18 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 200 ครั้ง
          ด้วย วารสาร Science Techhnolgy and Engineering journal (STEJ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาและค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  การนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://stej.msu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook