ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 46 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asis โดยให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการกับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล   ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสัมคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 7 (ปี 2022) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ลิงก์แนบ คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook