ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 93 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hm.npru.ac.th/WEB%20Journal/Journal.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook