ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวารสารพัฒนางานสู่งานวิจัย

15 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 59 ครั้ง


          ด้วยวารสารพัฒนางานสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่งานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index  
แชร์ข่าวนี้บน facebook